Poistenie proti živelným pohromám. Poistite sa, kým nie je neskoro.

Na Slovensku sa v posledných rokoch stretávame so živlami, na ktoré sme doposiaľ neboli zvyknutí. Extrémne dažde s vysokým úhrnom zrážok, krupobitie, zosuv pôdy či slabšie tornádo, sú už bežným javom aj na takých miestach, kde tomu tak v minulosti nebolo. Spýtajte sa sami seba otázku, som na takúto situáciu pripravený? Mnohí z nás riešia poistenie proti živelným pohromám až vtedy, keď dôjde k nešťastiu, prípadne nevedia, čo ich zmluva obsahuje. S tým často súvisí aj jej neaktuálnosť. Čo všetko treba mať v poriadku ešte predtým, ako sa niečo stane a prečo je dobré nepanikáriť?

8 rýchlych finančných rád, ktoré vám ušetria peniaze

Dobrý finančný poradca vie v rodinnom rozpočte ušetriť nemalé peniaze. Ak sa bavíme o finančných zmluvách, nestačí iba mať uzatvorenú zmluvu, omnoho dôležitejšie je, mať ju dobre nastavenú. Nastavenú tak, aby plnila vaše potreby a aby ste na nej zbytočne nepreplácali.

Leto praje úrazom. Chráňte svoje dieťa a poistite ho.

Každý rodič už aspoň raz zažil situáciu, kedy z diaľky počul detský plač a vedel, že je to jeho dieťa. V tom momente už len treba dúfať, že sa nestalo nič vážne a že dieťa vyviazne len s odreninou či modrinou.

Štyri základné pravidlá správneho investovania

Ako investor si na istý čas odopriete okamžitú spotrebu a svoje peniaze zaviažete do investície. Aby bolo investovanie rozumné, vašou odmenou za rokmi viazaný investičný majetok a vašu trpezlivosť musí byť zisk. Ak chcete investovať správne, potrebujete poznať a osvojiť si tieto základné princípy investovania:

Keď vám prírodný živel zmení život

Udalosti (tornádo) z minulých dní odohrávajúce sa na hranici Českej republiky a Slovenskej republiky nás donútili zamyslieť sa nad stavom poistných zmlúv, ktoré sa týkajú zabezpečenia nehnuteľnosti voči prírodným živlom. Položili nám otázku, či zmluvy našich klientov obsahujú pokrytie rizík, ktoré budú nápomocné v prípade vzniku podobnej poistnej udalosti.

ESG fondy – nový investičný trend?

Investovaním sa spolupodieľate na výnosoch a stratách spoločností, ktorých cenné papiere nakupujete. Svojim spôsobom podporujete rozvoj podnikania konkrétnych firiem, ktoré sa vám za vložený kapitál odvďačia zhodnotením vášho vkladu, či podielom na firemnom zisku (dividendou). Ako investor sa teda máte možnosť rozhodovať, do ktorých firiem vložíte svoj voľný kapitál.

Ak sa vám myšlienka podpory firiem zaangažovaných v tabakovom, alkoholovom, zbrojárskom či ropnom priemysle prieči, môžete ich zo svojho investičného portfólia vytesniť. A to tak, že sa zameriate na cenné papiere (podielové fondy, ETF fondy) s dobrým ESG ratingom.

Chcete deťom pripraviť lepšiu budúcnosť? Investujte do podielových fondov

Možností, ako deti pripraviť na lepší život je mnoho. Kým v minulosti bolo bežnou praxou sporiť dieťaťu na vkladnej knižke, dnes sa do popredia dostáva najmä investovanie do podielových fondov. Tento spôsob investovania jednoznačne odporúčame na dlhodobé ciele, aj vďaka flexibilite, zaujímavému výnosu a možnosti začať sporiť od nízkej sumy. Pri výbere správneho finančného produktu však treba myslieť najmä na investičný cieľ a časový horizont. O tom, ako nasporiť svojim deťom na slušný štart do života sme sa rozprávali s Ľubomírom Brathom, produktovým špecialistom pre investície a penzie a Katarínou Faktorovou, riaditeľkou divízie Životného poistenia, Investícií a Penzií Finportal.